Contacto  /  Kontakto 

Saluton! Si quieres contactar con la Asociación Cordobesa de Esperanto, si estás aprendiendo la lengua internacional y quieres practicarla o simplemente, si quieres aprenderla, no dudes en contactar con nosotros:

Kordova Esperanto Asocio
Apartado de Correos 611 

14080 CÓRDOBA (España-Hispanio)

Correo electrónico  /  Ret-poŝto: 

cordoba@esperanto.ac


Saluton! Se vi planas viziti la urbon Kordovo ne hezitu kontakti kun ni. Vi estas bonvena en Kordovon kaj se estas eble ni povos akompani vin okaze de via vizito.  Sciu, ke Kordovo estas la urbo en la mondo kun pli da mondaj heredaĵoj agnoskitaj de UNESKO: